Дейности

Основната дейност на Центъра по водородни технологии се състои в следното: 

  • Организация на специализираното обучение по специалностите: 
  • Научно-изследователска дейност и координация по изпълнението на Национална програма „Водородни технологии- водородна икономика” линк към Националната програма. 
  • Организация и участие в програмите на Европейската комисия (ANTIOXY,  Европейска водородна асоциация). 
  • Координация и провеждане на изследователска, консултантска, експертна и сервизна дейност в областта на водородните технологии и химичните технологии в ядрената енергетика; 
  • Организация на следдипломно обучение в областта на водородните технологии и химичните технологии в ядрената енергетика, съгласувано със Свободния факултет при ХТМУ; 
  • Осъществяване на международно коопериране в областта на обучението и изследователската, експертна и консултантска дейност по водородните технологии и химичните технологии в ядрената енергетика. 

Цялостната дейност на Центъра се определя от Правилник за статута и дейността (regulations.pdf) му утвърден с Решение на АС на ХТМУ от 25.03.2009 г.