Дейности

Основната дейност на Центъра по водородни технологии се състои в следното: 

Цялостната дейност на Центъра се определя от Правилник за статута и дейността (regulations.pdf) му утвърден с Решение на АС на ХТМУ от 25.03.2009 г.

     

credits

© Център по водородни технологии, ХТМУ, hydrogen@uctm.edu

1756 София, бул. Кл. Охридски 8, сгр. Б, ст. 39, тел. +359 2/ 81 63 429. Служебен вход