Въведение в оксиводородните технологии

Химикотехнологичен и металургичен университет

д-р Богдан Цветков

Българско водородно общество

Преглед

Общ преглед на съдържанието на презентацията.

Водородни технологии

Кратък преглед

Първо ще бъде направен кратък преглед на водородните технологии.

Горивата привършват?

Получаване на водород

Какво ще правиме тогава?

Същност

Същност на водородните технологииBMW Hydrogen 7

В какво се заключават водородните технологии.

Транспорт на водород

 

програма за водородни газопроводи в Северна Европа

Забележки:

Съхранение на водород

Nissan FVCУстройство на електромобил на водород

Забележки:

Горивен елемент

Fuel cell
  • КПД > 80%
  • Безшумни и безотпадни
  • Не се изразходва гориво на празен ход
  • Използва се Pt
Забележки: Предимства и недостатъци на горивните елементи.

Обобщение

същност водородните технологии

Забележки: Предимства на Водородните технологии.

Обобщение

проблеми на водородните технологии

Забележки: Недостатъци на водородните технологии.

Оксиводородни

технологии

Reformer technologyOxy-hydrogen technologyreformer

Природни горива?

HO elektrolysisBG generator scheme

Забележки:

Характеристики

Забележки: Характеристики на ОВГС

Основни приложения

навсякъде, където е нужен пламък

Забележки:

Двигатели с вътрешно горене

Водата като гориво на двигатели с вътрешно горене.

Ацетиленови горелки

Забележки:

Обработка на метали

Сравнение между горелка с ацетилен и вода.

Резултати от

Rocura Industriale, Romania

Забележки:

Уреди за бита

Забележка към видеото: Уреди за бита от EPOC, Тайван.

Карта на производители

Къде по света се произвеждат генератори на ОВГС? Данните са взети от: http://www.brownsgas.com/distributors.html

Неконвенционални
оксиводородни газови
смеси

(НОВС)

Същност

Илия Вълков

Забележки:

Същност - демонстрация

Забележка към видеото: Демонстрация на разликата между пламъка на ацетиленова горелка и тази на вода.

Приложения на НОВС

Забележки:

Вакуумн системи

img1 img2vacuum patent

Забележки:

Eagle Research

Забележка към видеото

Студено ядрено превръщане

Забележка към видеото

Импулсна електролиза

Забележки:

Импулсни въздействия

Забележка към видеото

Обобщение

водородни технологии

Забележки:

Обобщение

оксиводородни технологии

Забележки:

Съхранение на енергия?

Fuel cell

Източник: Wikipedia, beinsa.info

Забележки:

Обобщение

НОВС - Браун газ

Забележки:

Благодаря ви за
вниманието

д-р Богдан Цветков

Край на презентацията.