ЦЕНТЪРЪТ ПО ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ (ЦВТ) 

е създаден с две основни задачи:
Магистратурите Водородни технологии и Химични технологии в ядрената енергетика приемат студенти държавна поръчка. За учебната 2011/2012 г. е определен следния график на прием: кандидатстване от 05.10 до 07.10, класиране до 11.10 и записване на приетите кандидати от 12 до 14. 10 2011 г. 

За допълнителна информация и консултации: проф. дтн Цвети Цветков, ръководител на ЦВТ, кабинет 41, сграда Б на ХТМУ, тел. (02) 8682036; (02 8163) 428, 429, 430, tzvetkof@uctm.edu или плаката на магистратурите и брошурата (за тази година са различни само датите и сроковете за кандидатстване).

     

credits

© Център по водородни технологии, ХТМУ, hydrogen@uctm.edu

1756 София, бул. Кл. Охридски 8, сгр. Б, ст. 39, тел. +359 2/ 81 63 429. Служебен вход